Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Nieuwsberichten

Diensten per 1 juni

Per 1 juni zijn er versoepelingen aangekondigd voor het kerkbezoek. Vanaf die datum zouden er 30 mensen aanwezig mogen zijn mits aan de voorschriften gehouden wordt, zoals de 1,5 meter afstand regel.

Vanuit de landelijke kerk is er een opzet voor een protocol gemaakt dat naar onze situatie moet woren aangepast.  De Kerkenraad is hier druk mee bezig.

Het levert allerlei vragen op. Hoe verdeel je de plaatsen? Ga je collecteren? Wie laat je wanneer toe in de diensten? Is de afstand veilig als je met elkaar gaat zingen?
Wat het laatste betreft volgen we het advies van de landelijke kerk en dat is om niet te zingen. In plaats hiervan zal het orgel de opgegeven psalm spelen. De aanwezigen in de kerk kunnen dan van binnen meezingen en hopelijk zingen degene die thuis mee luisteren/kijken mee zoals ze dit de afgelopen periode al gedaan hebben.

Als hier meer over bekent is wordt u op de hoogte gebracht via de mail en de website. Hebt u  uw gegevens al doorgegeven?

Voor nu de volgende oproep:

In juni en zeker ook naar juli toe is het voornemen om toe te werken naar een uitnodigingsbeleid, waarin ruimte is om met de gemeenteleden in de diensten aanwezig te zijn.
Mocht u/jullie als het mogelijk is in de dienst aanwezig zijn, dan vragen wij u dit te melden bij de scriba: ###c2NyaWJhQGhlcnZvcm1kemV0dGVuLWFuZGVsc3Qubmw=### met vermelding van het aantal personen.

Dit dient te gebeuren voor 28 mei zodat we gelegenehid hebben om een indeling te maken voor de periode vanaf 1 juni.
Kort voor de dienst waarvoor u bent uitgenodigd, krijgt u een reactie met daarin ook de regels waar aan gehouden moet worden tijdens de samenkomst.

 Alleen na aanmelding is het dus mogelijk om een dienst bij te wonen. Hierbij willen we als kerkenraad de gezinnen voorrang geven.

In lijn met het RIVM geldt dat bij klachten of het behoren bij de risico groep het niet verstandig is om naar de kerk te komen. In combinatie met de beperkte ruimte zullen we in ieder geval in juni alleen gemeenteleden die jonger zijn dan 70 jaar uitnodigen. Ook zal er voor een ieder die zich aanmeld waarschijnlijk maar één of twee keer mogelijk zijn een dienst bij te wonen.
De uitzendingen blijven gewoon door gaan zowel in geluid als in beeld.

 

De komende tijd

Naar aanleiding van de maatregelen die door de overheid zijn genomen, heeft de kerkenraad op dinsdag 24 maart (digitaal) vergaderd. We willen proberen om zo veel als mogelijk het gemeenteleven voortgang te laten vinden, al is het dan op een andere wijze. Hieronder een aantal zaken op een rij. Houdt u ook de website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Erediensten in beeld en geluid

De erediensten zullen de komende weken op de gebruikelijke tijdstippen plaatsvinden. Alleen de predikant, de ouderling van dienst, een diaken en ouderling kerkrentmeester zijn daarbij aanwezig. Evenals de koster en organist. De voorzang laten we vervallen, maar verder wordt de gebruikelijk liturgie aangehouden.

Zoals altijd zal de dienst rechtstreeks via de kerkradio worden uitgezonden. Degene met een kerkradiokastje kunnen dat op de gebruikelijk manier doen. Op de website is een link te vinden om via internet mee te luisteren. 

Daarnaast is er hard gewerkt om de diensten voor de periode van de genomen maatregelen ook met beeld uit te zenden. Vanaf komende zondag 5 april kan er ook meegekeken worden tijdens de erediensten. U kunt meekijken door één van de volgende opties te gebruiken:

  1. Kijk op de website van de gemeente. Naast het icoontje van "meeluisteren" staat het icoontje "kijk mee".  Ook kunt u onder het tabblad  'kerktelefoon' de rode balk aan klikken van "Klik hier om live mee te kijken"
  2. Ga naar youtube.com en zoek naar "Kerk Zetten". Kies hier uit de lijst de opname waar live (in een rood balkje) bij staat.
  3. Stuur een app naar 0644874321 en u krijgt de link via whatsapp toegestuurd.

Enkele praktische tips:

  • Als u op youtube bent en u geen opname ziet, met een rood balkje live, dan gaat u naar het tabblad video's en daar zult u hem zeer waarschijnlijk wel vinden
  • Tijdens de opname is de dominee te zien of het orgel. Ook ziet u op het bord de psalmen die gezongen gaan worden.
  • Mocht u geen opname vinden dan aub niet gaan bellen voor of tijdens de dienst. Er wordt gecontroleerd door de koster of er een opname is en zo niet zal er alles aan gedaan worden op de dienst alsnog live te krijgen.

Heeft u vragen, opmerkingen over deze service of als u hulp nodig heeft om één en ander te kunnen vinden dan kunt u naar het genoemde nummer een appje sturen.

Er zal dan geprobeerd worden u zo goed mogelijk te helpen.

Extra uitzendingen via de kerktelefoon

Al het kringwerk kan tot 1 juni niet doorgaan. Voor de diverse kringen waren nog maar één of twee bijeenkomsten gepland. Toch ervaren we het als een gemis als Bijbelsonderwijs door de weeks, in deze bijzondere tijd waar onderlinge contacten tot een minimum beperkt zijn, er niet meer zou zijn. Daarom is er vanaf afgelopen woensdagavond ieder woensdag om 19.00 uur een meditatief moment dat via de kerkradio (en via de website dus ook via internet) te beluisteren zal zijn. Verschillende kerkenraadsleden zullen dit gaan verzorgen. 
Laten we in deze tijd de onderlinge samenkomsten niet na laten. Al kunnen we niet  samen-komen, laten we wel samen-zijn, verbonden door het gebed en de technische middelen die we kunnen gebruiken.

Twee gemeenteleden hebben zich aangeboden om op dinsdagavond en donderdag voor de kerkradio een uitzending te verzorgen. Zo hopen we met name hen die eenzaam zijn te kunnen bereiken, maar uiteraard kan iedereen meeluisteren. Van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 is ook dit via de kerkradio te beluisteren. Na afgelopen week en komende week een aantal losse verhalen met het oog op Pasen, zal in de week na Pasen begonnen worden met het voorlezen van een boek.

Collecten

Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren, willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die in de kerkbode en op de website staan vermeld. We vragen u van tijd tot tijd of aan het einde van deze periode, een bedrag over te maken wat u anders in de collectezak zou doen.

De kosten voor de kerkrentmeesters lopen in deze periode gewoon door. Als de collecteopbrengsten voor drie maanden wegvallen, zou dat een fors gat in de begroting opleveren.

De diakenen zullen wekelijks een gift overmaken naar de doelen waarvoor anders gecollecteerd zou worden (bij het overzicht van de erediensten staan deze daarom gewoon vermeld). Zo lopen deze goede doelen geen inkomsten mis.

We hopen en vertrouwen erop dat door uw giften de reserves niet aangesproken hoeven te worden. Net zoals collectemunten zijn giften via de bank overigens (onder voorwaarden) bij de belastingaangifte aftrekbaar. 

E-Mail adressen van gemeenteleden

In deze bijzondere tijden zien we meer de noodzaak om sneller contact te kunnen maken om informatie met de gemeente te delen. Naast de website en de kerkbode zouden we ook e-mail en WhatsApp daarvoor willen gebruiken.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de e-mail adressen van u/jullie, die daarvoor gebruikt kunnen worden, bekend zijn bij de kerkenraad.
Wenst u/jullie via een e-mail bericht op de hoogte gebracht te worden van noodzakelijke  informatie, die snel  gedeeld zou moeten worden in de gemeente,  stuur dan een email naar ###c2NyaWJhQGhlcnZvcm1kemV0dGVuLWFuZGVsc3Qubmw=### met het e-mailadres wat daarvoor gebruikt kan worden. (Graag ook met de vermelding van de naam.)

Als u/jullie t.z.t. ook in een “gemeente-app” opgenomen zou willen worden, geef dan ook uw/jouw mobiel nummer door met de vermelding van de eigenaar.

NIET ALLEEN !!

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform “NIET ALLEEN” verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers.

Ook vanuit onze gemeente willen we hieraan gaan meewerken en ons mogelijk gaan aanmelden bij het platform “NIET ALLEEN”. Hiervoor is het wel belangrijk te weten of er vrijwilligers zijn die mee willen werken zodat, wanneer er een hulpvraag komt, er ook voldoende capaciteit is om te helpen. Hebt u tijd en gelegenheid? Heel graag! Geef u op bij diaken Budding via ###ZXJpa2J1ZGRpbmdAaG90bWFpbC5jb20=###, of telefonisch 06-52065800 (na 18.00 uur) Meer info over dit initiatief vindt u op www.nietalleen.nl

Kerkklokken

Diverse christelijke organisaties hebben opgeroepen om op woensdagavond van 19.00 tot 19.15 de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen, aldus de organisatoren. Ook de klokken van de Hervormde Kerk van Zetten luiden. Normaal gesproken roepen de kerkklokken op om onder het Woord te komen. Nu de gemeente niet meer samen kan komen symboliseert het luiden van de klokken een oproep om het Woord te lezen, ons te verootmoedigen voor de Heere God en te bidden voor de overheid, de zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.