Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur
Luister mee

Bijbeltekst van de dag

Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd.

2 Petrus 1:2-3

Welkom!

Welkom bij de Hervormde Gemeente (binnen de PKN) in Zetten!

Elke zondag komt de gemeente samen rondom het Woord van God.
Om te horen van de boodschap van genade en verlossing door het geloof in Jezus Christus. We kijken er naar uit om u of jou te ontmoeten.

Wilt u verder kennismaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Lees verder over onze gemeente