Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Kerkbeheer

De Hervormde gemeente te Zetten-Andelst heeft een college van kerkrentmeesters, dat belast is met het financieel en materieel beheer van de goederen der gemeente.

Het college bestaat uit 2 ouderlingen-kerkrentmeester (voorzitter en secretaris) en één kerkrentmeester (penningmeester).

College van Kerkrentmeesters

Ouderling-Kerkrentmeesters

H.A. (Herald) Vervoorn (voorzitter) Veldstraat 57 6671 BW Zetten 0488-750742 e-mail
A. (Arie) van Dodewaard Koningin julianastraat 31  6669 AG Randwijk    Lidmaat Kerkrentmeester

M.A. (Rinie) Noordam
(penningmeester)
Veldstraat 57 B 6671 BW Zetten 0488-454844 e-mail

Bankrekening kerkbeheer Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst: Rabobank te Zetten nr. NL46RABO0133909182.

Giften en collecten