Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Jeugdwerk

Jeugdraad

Ten dienste van het werk onder de jongeren heeft de kerkenraad een orgaan van bijstand in het leven geroepen. Deze Jeugdraad houdt zich vooral bezig met de bezinning op het inhoudelijk deel van het jeugdwerk en ook met de coordinatie en toerusting van de leiding.

Jeugdclub "de Toevlucht"

Elke week is er voor kinderen van de basisschool uit de groepen 5 tot en met 8 op woensdag van 18.30 uur - 20.00 uur club. Er wordt met materialen van de LCJ gewerkt. Na de inleiding wordt het onderwerp op een creatieve wijze verwerkt en er wordt ook vaak geknutseld.

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er een club, die samenkomt op vrijdagavond van 19:45 uur tot half tien een keer in de twee weken.
Tevens is er voor de jongeren van 16+ op zondagavond vanaf 20.00 uur jeugdvereniging ook deze verenging is een keer in de twee weken.
Al deze clubactiviteiten vinden in De Hoeksteen plaats.

Zondagsschool

Op zondagmiddag is er zondagsschool voor de kinderen die de basisschool volgen. De kinderen horen een Bijbelvertelling, leren een psalmvers en soms is er tijd over voor een verhaal of een andere verwerking. De zondagsschool is in het verenigingsgebouw De Hoeksteen van 14.15 uur tot 15.15 uur, verdeeld over twee leeftijdsgroepen.

Voor vragen over het jeugdwerk kunt u terecht bij Ton. van Voorthuijsen Klik hier
voor zijn mail