Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Nieuwsberichten

Bijbellezing ipv Bijbelkring en Avondmaalskirng

Op 2 december om 20:00 zal er een bijbellezing verzorgd worden in de kerk door Ds.  Noorderijk. Deze bijbellezing komt in de plaats van de bijbelkring van 24/11 en de avondmaalskring van 2/12.

De lezing zal gaan over Openbaring 7:1 - 8:5

 

Voor deze lezing kunt u zich aanmelden met onderstaande link:

https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/alKRZgK2

 Voor deze lezing gelden dezelfde egels als voor een gewone kerkdienst. Namelijk 30 leden en niet zingen.

Deze bijbellezing zal ook nline uitgezonden worden.

 

 

Kerkdiensten vanaf 4 oktober

Vanaf 4 oktober zullen de kerkdiensten nog maar bezocht kunnen worden door 30 kerkleden.

Ook zal er niet gezongen worden.

Dit nav de aangescherpte Corona regels.

We volgen hiermee het advies van de overheid en van het kerkelijk overleg orgaan CIO.

 Wanneer bovenstaande wijzigd krijgt u hiervan nader bericht via de website, via de kerkbode en via de afkondigingen.

 U wordt uitgenodigd via het reserveringssysteem. 

Omdat er maar 30 kerkleden mogen komen kan er enkele weken tussen verschillenden uitnodigingen zitten.

 

Mee kijken met de kerkdiensten

De uitzendingen via Youtube zijn komen te vervallen. (de reeds uitgezonden diensten worden voorlopig wel bewaard)

Zie kerkbode voor nadere informatie.

Via de link rechtsboven in het scherm van de website of op het tabblad 'kerktelefoon' kunt u blijven kijken en luisteren.

 

RESERVEREN VOOR KERKDIENSTEN VANAF 4 OKTOBER

Vanaf 4 oktober werken we niet meer met de huidige indeling van de twee groepen A en B.

Zie voor nadere berichtgeving hierover in het kerkblad.

 Vanaf 4 oktober gaan we werken met een reserveringssysteem (kerkbezoekplanner.nl).

Dit betekent dat u zich kunt inschrijven voor kerkdiensten en dat er automatisch bepaald wordt wie er aan de beurt is. (helaas kunnen we nog niet met allen tegelijk de dienst bezoeken).

Iedereen die uitgenonodigd wordt krijgt een mail hierover met de link waar men zich kan inschrijven.

Ook op deze webite vind u onder de pagina "Reserveren kerkdienst" de betreffende link.

 Degene waarvan we (nog) geen mailadres hebben kunnen dus ook zich inschrijven.

 Degene die geen mailadres hebben zullen gebeld worden zodat ook zij hun wensen kenbaar kunnen maken.

 Zie voor verdere aanwijzingen onder de kop: "Reserveren Kerkdiensten"

 

Basis cursus Christelijk Geloof

Basiscursus Christelijk Geloof

Wilt u meer weten over het Christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel? Dan
hebben we U op het oog! Ontmoeten, leren, praten, luisteren en bidden. Deze gratis
cursus geeft een heldere uitleg over het Christelijk geloof.

Op 15 oktober 2020 gaan we verder met de Basiscursus Christelijk Geloof.
De cursus vindt plaats in verenigingsgebouw “de Hoeksteen” aan de Damstraat 15
te Zetten, op de donderdagavond, van19.30 tot 21.30 uur.
Start: donderdagavond 15 oktober 2020 om 18.30 uur tot circa 20.30 uur.

Deze eerste avond beginnen we met een gezamenlijke warme maaltijd en daarom
een uurtje eerder.
U bent van harte welkom!

Voor opgave, vrijblijvende informatie of vragen:
Geurette Nijland: 06 15388307, ###Z2V1cmV0dGVAZ21haWwuY29t###
Lolkje van de Kieft: 0488-453761, ###bG9sa2pldmFuZGVraWVmdEBoZXRuZXQubmw=###
Adri Visser: 06 24537698, ###dmlzc2VyLmFkcmkxQGdtYWlsLmNvbQ==###
Jan Sterk: 0488-452484, ###anN0ZXJrQGJ1bnRncm9lcC5ubA==###

EREDIENSTEN na 1 JULI

Ook afgelopen maanden mochten de erediensten voortgang hebben. Al was het maar met weinig mensen in de kerk en meer gemeenteleden thuis. Verbonden door de middelen van de techniek. We zijn dankbaar voor die middelen en de mensen die ons daarbij geholpen hebben. Toch was er vanaf de eerste zondag een verlangen om weer in de kerk samen te kunnen zijn. Vanaf 1 juni hebben al weer gemeenteleden de erediensten bezocht. We hebben daarbij de voorschriften gevolgd van de overheid en ook het advies dat de Protestantse Kerk aanreikte. Dit is in de noodzakelijke protocollen vastgelegd. Per 1 juli zijn de mogelijkheden om samen te komen met een groter aantal mensen aanzienlijk verruimd. De werkwijze veranderd daarmee ook per 1 juli. Ook nu houden we ons aan de voorschriften van het RIVM en de adviezen van die de PKN aanreikt. Dit betekent concreet voor onze gemeente:

-       In de kerk is rekening houdend met de vereiste afstand van 1,5 meter maximaal plaats voor ongeveer 80 personen.

-       Aanmelding is daarom verplicht. Wie zich al heeft aangemeld, hoeft dat niet opnieuw te doen. Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan dat doen bij de scriba. Graag het aantal personen erbij vermelden. Bij voorkeur per email ###c2NyaWJhQGhlcnZvcm1kemV0dGVuLWFuZGVsc3Qubmw=###. Indien u niet de beschikking heeft over internet kunt u zich telefonisch aanmelden, 454208.

-       Gemeenteleden die zich aanmelden, worden in twee groepen verdeeld; groep A en groep B. Na aanmelding ontvangt u een email in welke groep u met uw eventuele gezinsleden bent ingedeeld. Let op! Deze email kan in de map ongewenste email/spam terechtkomen. 

-       In de email die u ontvangt, staat ook op welke plaats in de kerk u bent ingedeeld. Iedereen krijgt een vaste plaats. Gezinnen zitten bij elkaar.

-       Iedere zondag worden beide groepen uitgenodigd voor één eredienst. Waarbij de ene keer de morgendienst en de volgende week de avonddienst bezocht kan worden. 

-       De collecten zullen in juli en augustus nog niet tijdens de dienst of na de dienst worden gehouden. Wilt u uw gift via de bank over (blijven) maken?

-          Over het al dan niet zingen, is al heel veel gezegd en geschreven en dat wordt nog steeds gedaan. Zolang samenzang wordt afgeraden, zal er helaas niet gezongen worden. Het orgel speelt de psalm en men kan in stilte meezingen. 

-       In de maanden juli, augustus en septmber zal er nog geen kinderoppas zijn. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In juni waren de voorschriften nog zodanig dat het helaas niet toegestaan was om de uitnodiging om te komen heel ruim uit te laten gaan. Als dat in een protocol verwoord wordt, kan dat ongastvrij overgekomen zijn. Dit was uiteraard niet de bedoeling. Vanaf 1 juli beslissen gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, zelf of zij naar de kerk komen. Met nadruk wijzen we als kerkenraad hierbij op ieders eigen verantwoordelijkheid en de adviezen die de overheid geeft: (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

De basisrichtlijnen zoals die door het RIVM zijn opgesteld gelden. Daarom wordt een ieder verzocht: 

Als u zich niet goed of ziek voelt thuis te blijven.

Voordat men naar de kerk komt goed de handen wassen.

Op tijd te komen. Tussen 20 minuten voor aanvang van de dienst en 5 minuten voor aanvang van de dienst. 

Liever niet vooraf of achteraf elkaar te spreken, in ieder geval niet in de kerk of de hal van de kerk, maar gelijk doorlopen naar binnen of naar huis. 

De kerk binnen te gaan en te verlaten via de ingang onder de toren. 

De aanwijzingen van de koster en/of kerkenraadsleden op te volgen. Deze regelen een geordende binnenkomst. 

Buiten met voldoende tussenafstand te wachten totdat men aan de beurt is.

De desinfectie (die gereed staat bij de ingang) te gebruiken voordat men naar binnen gaat en ook als men naar huis gaat.

Geen gebruik te maken van kapstokken of andere garderobe.

Geen gebruik te maken van het toilet, alleen in absolute noodgevallen.

Er rekening mee te houden dat er goed geventileerd wordt door de deuren zoveel mogelijk open te houden. 

Na de dienst de aanwijzingen van de koster op te volgen. De volgorde waarin de kerk verlaten wordt, is: 

* Onder orgel linkerkant en daarna rechterkant

* Onder galerij rechterkant en daarna linkerkant

* Koor linkerkant en daarna rechterkant

* galerij

Als kerkenraad vragen we uw begrip voor alle regels en beperkingen. We zijn dankbaar dat op deze manier weer een heel aantal gemeenteleden in de kerk aanwezig kunnen zijn. Laten we ook de keren dat we niet in de kerk aanwezig kunnen zijn toch trouw via geluid en beeld de diensten blijven meemaken. We hopen en bidden dat het weer mogelijk wordt om als hele gemeente samen te kunnen komen in de kerk. Al beseffen we dat er gemeenteleden zijn die al veel langer niet meer naar de kerk kunnen komen en thuis de dienst mee beleven. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de predikant, scriba of wijkouderling. 

 

Protocol voor de diensten vanaf 1 juli 2020

Hieronder vind u de regels zoals ze gelden voor het bijwonen van de diensten vanaf 1 juli.

We zijn blij en dankbaar dat we weer met een iets groter aantal kunnen samenkomen.

Protocol voor de kerkdienst tijdens de Corona crisis

 

-          Houdt u aan de RIVM regels

-          Als men zich niet goed of ziek voelt dan dient men thuis te blijven

-          Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid: 
           (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen)


-          Ten aller tijde afstand houden van elkaar met een minimum van 1,5 meter

-          Voordat men naar de kerk komt graag goed de handen wassen

-          Verwacht wordt dat de gemeenteleden op tijd komen.

-          Maximaal 20 minuten voor start van de dienst en minimaal 5 minuten voor start van de dienst 

-          Er kan geen gebruik gemaakt worden van kapstokken of andere garderobe 

-          Liever niet voor- of achteraf elkaar spreken, in ieder geval niet in de kerk of de hal van de kerk. 

-          Koster (of kerkenraadslid) regelt de binnenkomst. Graag zijn aanwijzingen opvolgen
           Buiten wachten totdat men aan de beurt is op 1,5 meter afstand 

-          Allen die zich aangemeld hebben worden vast over de 2 diensten verdeeld en krijgen voor de
           komende maanden eenmalig een uitnodiging en een vast toebedeelde plaats. 

-          Desinfectie (staat gereed bij de ingang) gebruiken voordat men naar binnen gaat en ook als
           men weer naar huis gaat. 

-          Er wordt niet gezongen, het orgel speelt de psalm en men kan in stilte meezingen 

-          Geen toilet gebruik tijdens de dienst, alleen in absolute noodgevallen 

-          Geen kinderopvang.

 Binnenkomst 

-          Binnenkomst via één ingang (onder de toren). 

-          Koster (of kerkenraadslid) regelt een geordende binnenkomst. 

-          Gemeenteleden gaan na aankomst gelijk de kerk binnen. Als er meerdere gemeenteleden
            tegelijk komen dan buiten wachten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Na de dienst 

-          Na de dienst wordt de kerk na elkaar verlaten, de koster zal dit begeleiden 

-          Volgorde: (vanuit de uitgang toren bezien)
               Onder orgel linkerkant en daarna rechterkant
               Onder galerij rechterkant en daarna linkerkant
               Koor linkerkant en daarna rechterkant
               Galerij

-          Kerk verlaten en aub gelijk naar huis gaan. Niet blijven napraten in kerk of hal. 

Pinkstergroet van de dominees van de verschillende kerkelijke gemeenten van Zetten

Hieronder vind u de pinkstergroet van de dominees van de verschillende kerkelijke gemeenten van Zetten:

https://youtu.be/ipeB4XrGe5U

Erediensten in beeld en geluid

De erediensten zullen de komende weken op de gebruikelijke tijdstippen plaatsvinden. 
De voorzang laten we vervallen, maar verder wordt de gebruikelijk liturgie aangehouden.

Zoals altijd zal de dienst rechtstreeks via de kerkradio worden uitgezonden. Degene met een kerkradiokastje kunnen dat op de gebruikelijk manier doen. Op de website is een link te vinden om via internet mee te luisteren. 

Er kan ook meegekeken worden tijdens de erediensten. U kunt meekijken door één van de volgende opties te gebruiken:

  1. Kijk op de website van de gemeente. Naast het icoontje van "meeluisteren" staat het icoontje "kijk mee".  Ook kunt u onder het tabblad  'kerktelefoon' de rode balk aan klikken van "Klik hier om live mee te kijken"
  2. Ga naar youtube.com en zoek naar "Kerk Zetten". Kies hier uit de lijst de opname waar live (in een rood balkje) bij staat.

Enkele praktische tips:

  • Als u op youtube bent en u geen opname ziet, met een rood balkje live, dan gaat u naar het tabblad video's en daar zult u hem zeer waarschijnlijk wel vinden

Collecten

Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren, willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die in de kerkbode en op de website staan vermeld. We vragen u van tijd tot tijd of aan het einde van deze periode, een bedrag over te maken wat u anders in de collectezak zou doen.

De kosten voor de kerkrentmeesters lopen in deze periode gewoon door. Als de collecteopbrengsten voor drie maanden wegvallen, zou dat een fors gat in de begroting opleveren.

De diakenen zullen wekelijks een gift overmaken naar de doelen waarvoor anders gecollecteerd zou worden (bij het overzicht van de erediensten staan deze daarom gewoon vermeld). Zo lopen deze goede doelen geen inkomsten mis.

We hopen en vertrouwen erop dat door uw giften de reserves niet aangesproken hoeven te worden. Net zoals collectemunten zijn giften via de bank overigens (onder voorwaarden) bij de belastingaangifte aftrekbaar. 

E-Mail adressen van gemeenteleden

In deze bijzondere tijden zien we meer de noodzaak om sneller contact te kunnen maken om informatie met de gemeente te delen. Naast de website en de kerkbode zouden we ook e-mail en WhatsApp daarvoor willen gebruiken.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de e-mail adressen van u/jullie, die daarvoor gebruikt kunnen worden, bekend zijn bij de kerkenraad.
Wenst u/jullie via een e-mail bericht op de hoogte gebracht te worden van noodzakelijke  informatie, die snel  gedeeld zou moeten worden in de gemeente,  stuur dan een email naar ###c2NyaWJhQGhlcnZvcm1kemV0dGVuLWFuZGVsc3Qubmw=### met het e-mailadres wat daarvoor gebruikt kan worden. (Graag ook met de vermelding van de naam.)

Als u/jullie t.z.t. ook in een “gemeente-app” opgenomen zou willen worden, geef dan ook uw/jouw mobiel nummer door met de vermelding van de eigenaar.

NIET ALLEEN !!

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform “NIET ALLEEN” verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers.

Ook vanuit onze gemeente willen we hieraan gaan meewerken en ons mogelijk gaan aanmelden bij het platform “NIET ALLEEN”. Hiervoor is het wel belangrijk te weten of er vrijwilligers zijn die mee willen werken zodat, wanneer er een hulpvraag komt, er ook voldoende capaciteit is om te helpen. Hebt u tijd en gelegenheid? Heel graag! Geef u op bij diaken Budding via ###ZXJpa2J1ZGRpbmdAaG90bWFpbC5jb20=###, of telefonisch 06-52065800 (na 18.00 uur) Meer info over dit initiatief vindt u op www.nietalleen.nl