Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Nieuwsberichten

Bijbellezing ipv Bijbelkring

Op 20 januari om 20:00 zal er een bijbellezing verzorgd worden in de kerk door Ds. Noorderijk. Deze bijbellezing komt in de plaats van de bijbelkring.

De lezing zal verder gaan over Openbaring 8

Voor deze lezing kunt u zich aanmelden met onderstaande link:

Bijbellezing

Of als u zich al de vorige keer aangemeld heeft kunt u zich met de linkin de mail die u toen ontvangen heeft ook voor deze bijbellezing inschrijven.

 Voor deze lezing gelden dezelfde regels als voor een gewone kerkdienst. Namelijk 30 leden en niet zingen.

Deze bijbellezing zal ook online uitgezonden worden.

 

 

Kerkdiensten vanaf 4 oktober

Vanaf 4 oktober zullen de kerkdiensten nog maar bezocht kunnen worden door 30 kerkleden.

Ook zal er niet gezongen worden.

Dit nav de aangescherpte Corona regels.

We volgen hiermee het advies van de overheid en van het kerkelijk overleg orgaan CIO.

 Wanneer bovenstaande wijzigd krijgt u hiervan nader bericht via de website, via de kerkbode en via de afkondigingen.

 U wordt uitgenodigd via het reserveringssysteem. 

Omdat er maar 30 kerkleden mogen komen kan er enkele weken tussen verschillenden uitnodigingen zitten.

 

Mee kijken met de kerkdiensten

Via de link rechtsboven in het scherm van de website of op het tabblad 'kerktelefoon' kunt u blijven kijken en luisteren.

 

RESERVEREN VOOR KERKDIENSTEN VANAF 4 OKTOBER

Vanaf 4 oktober werken we met een reserveringssysteem (kerkbezoekplanner.nl).

Dit betekent dat u zich kunt inschrijven voor kerkdiensten en dat er automatisch bepaald wordt wie er aan de beurt is. (helaas kunnen we nog niet met allen tegelijk de dienst bezoeken).

Iedereen die uitgenonodigd wordt krijgt een mail hierover met de link waar men zich kan inschrijven.

Ook op deze webite vind u onder de pagina "Reserveren kerkdienst" de betreffende link.

 Degene waarvan we (nog) geen mailadres hebben kunnen dus ook zich inschrijven.

 Degene die geen mailadres hebben zullen gebeld worden zodat ook zij hun wensen kenbaar kunnen maken.

 Zie voor verdere aanwijzingen onder de kop: "Reserveren Kerkdiensten"

 

Protocol voor de diensten vanaf 1 juli 2020

Hieronder vind u de regels zoals ze gelden voor het bijwonen van de diensten vanaf 1 juli.

Protocol voor de kerkdienst tijdens de Corona crisis

 -          Houdt u aan de RIVM regels


-          Als men zich niet goed of ziek voelt dan dient men thuis te blijven

-          Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerk wijst op het advies van de overheid: 
           (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen)


-          Ten aller tijde afstand houden van elkaar met een minimum van 1,5 meter

-          Voordat men naar de kerk komt graag goed de handen wassen

-          Verwacht wordt dat de gemeenteleden op tijd komen.

-          Maximaal 20 minuten voor start van de dienst en minimaal 5 minuten voor start van de dienst 

-          Er kan geen gebruik gemaakt worden van kapstokken of andere garderobe 

-          Liever niet voor- of achteraf elkaar spreken, in ieder geval niet in de kerk of de hal van de kerk. 

-          Koster (of kerkenraadslid) regelt de binnenkomst. Graag zijn aanwijzingen opvolgen
           Buiten wachten totdat men aan de beurt is op 1,5 meter afstand 

-          Desinfectie (staat gereed bij de ingang) gebruiken voordat men naar binnen gaat en ook als
           men weer naar huis gaat. 

-          Er wordt niet gezongen, het orgel speelt de psalm en men kan in stilte meezingen 

-          Geen toilet gebruik tijdens de dienst, alleen in absolute noodgevallen 

-          Geen kinderopvang.

 Binnenkomst 

-          Binnenkomst via één ingang (onder de toren). 

-          Koster (of kerkenraadslid) regelt een geordende binnenkomst. 

-          Gemeenteleden gaan na aankomst gelijk de kerk binnen. Als er meerdere gemeenteleden
            tegelijk komen dan buiten wachten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Na de dienst 

-          Na de dienst wordt de kerk na elkaar verlaten, de koster zal dit begeleiden 

-          Volgorde: (vanuit de uitgang toren bezien)
               Onder orgel linkerkant en daarna rechterkant
               Onder galerij rechterkant en daarna linkerkant
               Koor linkerkant en daarna rechterkant
               Galerij

-          Kerk verlaten en aub gelijk naar huis gaan. Niet blijven napraten in kerk of hal. 

Collecten 2021

Aangezien wij nog steeds niet in de gelegenheid zijn om te collecteren, willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die in de kerkbode en op de website staan vermeld. We vragen u van tijd tot tijd of aan het einde van deze periode, een bedrag over te maken wat u anders in de collectezak zou doen.

De kosten voor de kerkrentmeesters lopen in deze periode gewoon door. Als de collecteopbrengsten zouden wegvallen, zou dat een fors gat in de begroting opleveren.

De diakenen zullen wekelijks een gift overmaken naar de doelen waarvoor anders gecollecteerd zou worden (bij het overzicht van de erediensten staan deze daarom gewoon vermeld). Zo lopen deze goede doelen geen inkomsten mis.

We hopen en vertrouwen erop dat door uw giften de reserves niet aangesproken hoeven te worden. Net zoals collectemunten zijn giften via de bank overigens (onder voorwaarden) bij de belastingaangifte aftrekbaar.