Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Nieuwsberichten

Collecten vanaf januari 2023

Sinds deze maand collecteren we weer in de kerk.

De eerste collecte (in de dienst) is bestemd voor een diaconaal doel en de collete bij de uitgang is voor een kerkrentmeesterlijk doel.

Verplicht is er uiteraad niets en via de bankrekeningen kunt u ook nog steeds blijven geven.


De collectemunten kunnen op de vertrouwde manier aangevraagd en opgehaald worden. Zie hiervoor op de website de pagina 'Gemeente-->Kerkelijke bijdrage'

Net zoals collectemunten zijn giften via de bank overigens (onder voorwaarden) bij de belastingaangifte aftrekbaar. 


Nieuw is dat u binnekort ook via de Scipio app kunt gaan betalen.
Nader bericht hierover volgt.

Voor nu alvast ook de mogelijkheid om via de website te betalen:  https://link.socie.nl/r/sci/c/C83HG00ZZ0

En via een QR code:

QR-code

Pastorie open gezet voor vluchtelingen uit de Oekraïne

Mogelijk hebben jullie al iets gehoord dat er vanuit Hervormd Valburg (commissie Boaz) een bus naar Polen is gegaan om Oekraïense vluchtelingen op te halen. Dit is te lezen in het RD en ook in de kerkbode vna deze week.

Voor hen werd onderdak gezocht en er is besloten de pastorie in Zetten hiervoor ook tijdelijk te gebruiken. De verwachting is dat er vanaf as. zaterdag 4 vrouwen en 3 kinderen komen.

In de e-mail van commissie Boaz van donderdag staat: 

"Voor het team, wat de vluchtelingen opgehaald heeft was de tocht zwaar en emotioneel. De informatie over het aantal personen wisselde continue. Variërend van: we hebben een volle bus aan mensen staan, tot er zijn geen mensen. Het kenmerkt hoe chaotisch het is. Gelukkig is men weer veilig thuis. We hebben in totaal 30 vluchtelingen opgehaald. Waarvan er 2 doorgereisd zijn naar een ander adres in Nederland. 3 vluchtelingen waren al eerder aangekomen en zaterdag verwachten we nog 6 vluchtelingen die onderweg zijn. Deze gezinnen worden ondergebracht op  7 verschillende adressen. De families/gezinnen die bij elkaar horen blijven ook allemaal bij elkaar. "

Meubilair en huisraad is op verschillende manieren in voorzien, maar waarschijnlijk zullen er komende tijd nog wel bepaalde (kinder)spullen nodig zijn.

We maken ook een app-groep waarin iedereen welkom is die op de hoogte wil blijven of iets wil betekenen als er wat nodig is of voor hand-en-spandiensten.

We hopen zo een snelle manier te hebben om met elkaar in contact te staan en samen te doen wat mogelijk is. We verwachten dat er ook binnen dorp Zetten best mensen zullen zijn die als ze weten wat er nodig is, iets willen betekenen, dat is uiteraard ook zeer welkom. We weten bijvoorbeeld we dat er inmiddels al tenminste 2 gastgezinnen zijn in Zetten die vluchtelingen opvangen. We kijken daarom ook in hoeverre social media gebruikt kan worden om meer in contact te zijn met dorp Zetten. Mochten jullie ook overwegen om gastgezin te zijn, laat het gerust weten! 

Er is financiële hulp mogelijk vanuit de diaconie en als jullie ook willen bijdragen dan is dat zeker welkom.
Dit kan dat ovv 'hulp Oekraïense vluchtelingen' op rek nr. NL90RABO0133909360.


De komende tijd zullen we, ook in afstemming met commissie Boaz, bekijken op welke manier we deze mensen het beste kunnen bijstaan. 

We hopen op Gods onmisbare zegen in alles wat we doen en wat er gedaan wordt om deze mensen bij te staan en zien uit naar een snel einde van deze oorlog! 

Mochten jullie vragen hebben of iets willen betekenen, laat het gerust weten! 

 met hartelijke groet,

Arie van Dodewaard, Gerrit Remmerden, Marieke Sterk, Erik Budding, Herald Vervoorn

(06-10896392; 06-28792703; 06-31350070; 06-12417212)

Mee kijken met de kerkdiensten

Via de link rechtsboven in het scherm van de website of op het tabblad 'kerktelefoon' kunt u blijven kijken en luisteren.

Ook kunt u naar de internet pagina gaan van Kerkdienstgemist.nl en daar de onze gemeente kiezen (zoeken op Zetten en dan 'Hervormde Gemeente Zetten-Andelst)
U kunt dan kiezen voor alleen geluid of voor beeld en geluid