Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Verenigingen en kringen

Bijbelkring

Als regel is er éénmaal per maand op dinsdagavond Bijbelkring, geleid door de predikant. De Bijbelkring is bedoeld voor alle gemeenteleden, jong en oud.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden rond 22.00 uur besloten.

Gesprekskring

Gedurende het winterseizoen komt de Gesprekskring ongeveer éénmaal per maand bijeen. Het doel van deze kring is het met elkaar bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of het behandelen van een bepaald geloofsthema.
Vooraf wordt thuis een gedeelte uit de Bijbel gelezen, bestudeerd en overdacht.

Mannenvereniging

De mannenvereniging "Deo Gratia" komt eens per maand bijeen in de Hoeksteen.

Het doel van de vereniging is om de kennis van Gods Woord te verdiepen en te verbreden. Het is belangrijk in een tijd waarin de kennis van Gods Woord steeds minder wordt om het Woord te onderzoeken. We doen dit op eenvoudige wijze, waardoor de mannenvereniging voor ieder mannelijk lidmaat toegankelijk is. We maken op deze avonden gebruik van het blad de Hervormde Vaan. Dit is een uitgave van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

De bijeenkomsten zijn van 20:00-22:00 in de Hoeksteen

Vrouwenverenigingen

Vrouwenvereniging “Saron”

Elke tweede dinsdagmorgen van de maand komt de vrouwenvereniging Saron bijeen, afwisselend in De Hoeksteen en De Poort. De bijeenkomst begint om kwart over negen  (inloop vanaf kwart voor negen) en duurt tot kwart over elf. Er vindt bijbelstudie plaats vanuit het maandblad van de Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Er is crèche in hetzelfde gebouw.

Basis Cursus Christelijk Geloof

Voor mensen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met de
Bijbel en het christelijk geloof wordt deze cursus gegeven.
We beginnen de eerste keer met een maaltijd om 18.30 uur, om elkaar te
ontmoeten. De volgende keren, zijn de lessen van 19.30 tot 21.30 uur. Daarna
sluiten we de reeks af met opnieuw een maaltijd. Voor de data zie de agenda
op de website.
Tijdens de lessen volgen we de belangrijkste heilsfeiten uit de Bijbel en
bespreken we wat dit voor ons betekend in deze tijd. Daarbij is er ruimte voor
ieders vragen en inbreng.
Als je wil weten of dit iets voor je is, kom dan een keer langs of neem contact
op met één van onderstaande contactpersonen.
Lolkje van de Kieft: 06-33779088 ###bG9sa2pldmFuZGVraWVmdEBoZXRuZXQubmw=###
Geurette Nijland: 06-15388307 ###Z2V1cmV0dGVAZ21haWwuY29t###
Jan Sterk: 06-26212821 ###anN0ZXJrQGJ1bnRncm9lcC5ubA==###