Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Catechisatie

Op de catechisatie wordt onderwijs gegeven in de leer van de kerk, het lezen en verstaan van de Heilige Schrift en kennis van het belijden van de kerk.
Er is catechisatie na de startzondag tot de week voor Pasen in verschillende leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar.

De catechisaties worden in de Hoensteen gegeven op de maandag en dinsdagavond. De tijden zijn als volgt:

Maandag
12-15 jaar 19.00 uur
16-17 jaar 20.00 uur

Maandag
18+           19.30 uur


*(tijden onder voor behoud)

Belijdeniscatechisatie

In onderling overleg met de deelnemers, wordt het tijdstip waarop zij wordt gegeven bepaald. Laten allen, die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd, zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen, is ook een beslissing... maar een negatieve.