Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Catechisatie

Op de catechisatie wordt onderwijs gegeven in de leer van de kerk, het lezen en verstaan van de Heilige Schrift en kennis van het belijden van de kerk.
Er is catechisatie na de startzondag tot de week voor Pasen in verschillende leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar.

Catechisatie

Wordt gegeven op maandagavond:

18.30 uur tot 19.15 uur 12 en 13 jaar
19.15 uur tot 20.00 uur 14 en 15 jaar
20.15 uur tot 21.00 uur 16 en 17 jaar
21.00 uur tot 21.45 uur 18 jaar en ouder

*(tijden onder voor behoud)

Belijdeniscatechisatie

In onderling overleg met de deelnemers, wordt het tijdstip waarop zij wordt gegeven bepaald. Laten allen, die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd, zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen, is ook een beslissing... maar een negatieve.