Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Vakantiebijbelweek

Aan het einde van de grote vakantie wordt er door de stichting Vakantie Bijbel Week Zetten, waarin
leden van de kerken van Zetten, Hemmen en Andelst in participeren, een aantal ochtenden
georganiseerd voor de basisschooljeugd. Naast het vertellen van het Evangelie vinden allerlei
activiteiten plaats zoals knutselen, zingen, spellen, theater….
De Vakantiebijbelweek heeft een eigen website: www.vbw-zetten.nl