Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Kerkelijke bijdragen

Het inzamelen van de gelden, die voor de instandhouding van het kerkelijk leven nodig zijn, gaat in onze gemeente hoofdzakelijk via twee kanalen
  1. de dienst van offeranden (collecten) tijdens de kerkdiensten
  2. de kerkelijke bijdrage

Vrijwilllige bijdrage

Betreffende de kerkelijke bijdrage onder de naam “Actie Kerkbalans” ontvangen alle doop- of belijdende leden van 18 jaar en ouder in de maand januari een rondschrijven met een verzoek om naar draagkracht een bijdrage te geven voor de Heere en Zijn Dienst.

Als CvK zijn wij dankbaar dat wij, mede door de opbrengst van deze kerkelijke bijdragen, aan onze niet geringe financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Solidariteitskas

Elk jaar worden in de maand mei de enveloppen met acceptgirokaarten voor de bijdrage aan de Solidariteitskas bij u bezorgd. Ieder lidmaat en ieder meerderjarig dooplid zal zo'n enveloppe, met het verzoek € 10,00 te betalen, ontvangen. Door uw bijdrage, aan het centrale steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland, steunt u niet alleen het algemene kerkenwerk, maar ook het werk in onze Hervormde gemeente.

Echter, als u niet bijdraagt, komt dit als extra last voor onze gemeente, omdat wij € 5,00 per lidmaat moeten bijdragen, ongeacht of men wel dan niet betaalt. Wat betreft de andere helft van uw bijdrage kan dit indirect aan onze gemeente ten goede komen, als we gebruik moeten maken van het hierboven genoemde steunfonds.

Collectemunten

De volgende munten zijn verkrijgbaar:
Zilveren van 1,00 euro per 80 of 160 stuks verpakt (80 en 160 euro)
Gouden van 1,50 euro per 40 of 80 stuks verpakt (60 en 150 euro)
Ook zijn er twee soorten bonnen nl. van 5 en 10 euro. Deze zitten op vellen van totaal 50 euro.
U kunt de collectemunten voor alle collecten in onze kerk gebruiken.
De collectemunten zijn te verkrijgen door een mail te sturen, met de gewenste hoeveelheid, naar fam. van de Kieft. Klik hiervoor op de link:  e-mail
U krijgt dan een mail terug wanneer de munten opgehaald kunnen worden. (U kunt een voorkeur aangeven en dan zal geprobeerd worden daar rekening mee te houden)

Op zaterdag en zondag kunnen er geen munten opgehaald worden.

Ophaaladres:
Fam. van de Kieft
Martin Lutherkingplantsoen 4

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na afgifte.