Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur


Het verenigingsgebouw de Hoeksteen wordt gebruikt voor allerlei activiteiten in de gemeente.

Te denken valt aan samenkomsten van de gemeente tijdens de diverse kringen zoals bijbelkring, gesprekskring maar ook bij andere samenkomsten en vergaderingen.
De jeugdverenigingen komen elke week bijeen in de diverse zalen en onze jeugdvereniging 16+ heeft er een eigen kelder.

Tijdens begrafenissen wordt de Hoeksteen regelmatig gebruikt voor de rouwdienst en ook voor het condoleren.

Beheerder van de Hoeksteen is Mevr. W. van Voorthuijsen ; tel. 06-16096263