Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Vertrouwenspersoon

De Hervormde gemeente van Zetten-Andelst wil voor iedereen een veilige plaats zijn. Toch kan er
binnen een kerkelijke situatie door iemand ongewenst grensoverschrijdend gedrag worden ervaren
of gesignaleerd. Voor mensen die hiermee te maken hebben en die daar (graag) over willen praten,
zijn er binnen onze gemeente twee vertrouwenspersonen aangesteld. Bij hen kunt u / kun jij terecht
als je een melding wilt doen.

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. Het kan zijn dat je zelf ervaringen
hebt met ongewenst gedrag, maar het kan ook zijn dat je dit signaleert bij anderen binnen de kerk.
Dat kan zijn agressie, geweld, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten
of discriminatie. Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie vooral een luisterend oor.
Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning bieden bij het doen van een melding
of een klacht.

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met uw / jouw
informatie. De vertrouwenspersoon mag niets doen met de informatie die u / jij geeft zonder uw /
jouw toestemming. De vertrouwenspersoon zal geen verdere stappen ondernemen zonder overleg.
Er worden ook geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties.
Wie zijn de vertrouwenspersonen van de gemeente?

Marjolein Speijers / 06-27333495 / ###bWFyam9sZWluX3Zhbl9kZWVsZW5AaG90bWFpbC5jb20=###

Robert Hamelink / 06-22540873 / ###cmFnLmhhbWVsaW5rQHRlbGZvcnQubmw=###